Stunt akademie

Vychováváme nové KASKADÉRY!

Pod hlavičkou kaskadérského atelieru, STUNT STUDIO, vzniká kaskadérská škola STUNT AKADEMIE. V rámci kurzu – „Kaskadérský kurz pro širokou veřejnost,“ umožňujeme každém kdo má se stát se kaskadérskou hvězdou, učinit první krok na této dlouhé a náročné cestě.

Garantem výuky je Mgr. Jiří Kosorinský, který se akčnímu umění věnuje od roku 1997 a v roce 2014 získal certifikát na EUROPEAN STUNT SCHOOL v Kodani, a téhož roku pak ještě prošel specializovanou výukou Riggingu, též na EUROPEAN STUNT SCHOOL v Kodani.

Naše akademie má několik úrovní výuky:

1. Úroveň – základní kurz pro širokou veřejnost – zde se účastníci učí základním pohybovým návykům, drilují průpravná cvičení a ujednocují si společný základ z bojových umění, akrobacie a herectví. Výuka probíhá 1xtýdně, je rozdělena do 16 lekcí a zakončena zkouškou. Je zde klade důraz na samostudium a trénování doma.

2. Úroveň – mírně pokročilí kurz pro širokou veřejnost – zda se účastnici poprvé setkávají s kaskadérskými disciplínami – rigging, pády, rvačky, hoření. Učí se pracovat s technologiemi, základy bezpečnostních postupů a rozvíjí své akrobatické dovednosti z prvního kurzu. Zároveň účastníci mírně pokročilí, jsou zařazováni do jednoduchých projektů v rámci praxe. Kurz je zakončený zkouškou. Výuka probíhá 1x + jedenkrát za měsíc celodenní trénink.

3. Úroveň – pokročilí kurz pro širokou veřejnost – nejrozsáhlejší kurz co do obsahu, náročnosti výuky a drilu návyků. Rozvíjí se znalosti z předchozího kurzu mírně pokročilých a je zde kladený důraz na praktickou část výuky. Kromě závěrečné zkoušky jsou zde účastníci hodnoceni průběžně. Výuka probíhá jednou týdne s rozšířenou časovou dotací + 1x měsíčně celodenní trénink.

Úspěšní absolventi pokročilého kurzu, mají možnost získat nabídku na vstup do kaskadérského týmu CZECH STUNTS.

(Hodnocení pro vstup do týmu, je rize subjektivní s řadou kriterií, proto na ně nevzniká automaticky nárok)

Nabídka studentů

Pokud natáčíte nízkorozpočtový nebo studentský film, potřebujete na něj kaskadéry, ale nemůžete si dovolit profesionální full servis, nabízíme Vám řešení ve formě studentů našich kaskadérských kurzů s odborným dohledem profesionálního a zkušeného kaskadérského koordinátora a lektora.